Dostęp przez jamę brzuszną

Dostęp przez jamę brzuszną. Zwolennikami dostępu brzusznego są między innymi Boerema i Nissen. Od 1951 roku Boerema i Germs stosują w przypadkach przepuklin wślizgowych i wstecznego odpływu żołądkowo-przełykowego zabieg nazwany prawostronną podwątrobową przednią gastropeksją.

Zasadniczymi elementami tej operacji są: wycięcie wyrostka mieczykowatego w celu uwolnienia i uruchomienia lewego piata wątroby, co zapewnia swobodny dostęp do rozworu przełykowego, zlikwidowanie przepukliny, sprowadzenie przełyku poza rozwór i zbliżenie obu warstw włókien mięśniowych prawej odnogi przepony poza przełykiem za pomocą nieabsorbujących się szwów, w końcu umocowanie ściany żołądka do przedniej ściany jamy brzusznej po stronie prawej, co zapewnia utworzenie ostrego kąta Hisa.

Nissen, a następnie Belsey, Hill, Thal, Dor i in. zaproponowali różne odmiany fałdowania ściany żołądka ponad wpustem (transabdominalfundoplication). Sposób ten doprowadza do zmniejszenia objętości i powierzchni żołądka, a mankiet upośledza sprawne przechodzenie treści pokarmowej przez wpust.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Praca diagnosta laboratoryjnego jest jedną z najważniejszych i najbardziej odpowiedzialnych prac w dziedzinie medycyny. Diagnosta laboratoryjny jest specjalistą zajmującym się badaniem próbek biologicznych w celu diagnozowania chorób i oceny stanu zdrowia pacjenta. Praca ta wymaga od diagnosty dużej precyzji, dokładności, skrupulatności oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej. Diagnosta laboratoryjny to osoba, która wykonuje różnego rodzaju badania…

    Read more
  • Terapia odwykowa Bydgoszcz

    Gdzie szukać kompleksowej pomocy w walce z uzależnieniami w Bydgoszczy? Najskuteczniejszą metodą walki z uzależnieniami tj. uzależnienie od alkoholu, narkotyków, zakupów czy hazardu jest terapia odwykowa. Początkiem leczenia uzależnienia jest zaprzestanie przyjmowania substancji uzależniającej lub podejmowania działań nierozerwalnie związanych z danym uzależnieniem. Wstępny program terapii odwykowej trwa najczęściej kilka tygodni i najlepsze efekty przynosi jeżeli…

    Read more